Blank Template for Bootstrap

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ :     9.00 - 20.00น.
เสาร์ - อาทิตย์ :     9.00 - 19.00น.

จองนัดหมาย
 • โทร.  02-235-7755, 02-633-8877, 086-3044545
 • Line ID:   denta.ch

เกี่ยวกับเรา

Denta Care Clinic ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2531 ภายใต้การบริหารงานของ ทพ.ชาญชัย ทนต์ประเสริฐเวช โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการด้านทันตกรรมประเภทต่างๆอย่างครบวงจร ทั้งสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ

ปัจจุบันก็ได้มีการขยายจุดบริการแล้ว 2 สาขาด้วยกัน  มีสาขาหลักอยู่ที่ถนนพระรามสี่  โดยให้บริการด้านทันตกรรมที่หลากหลาย อาทิ...

 • ทันตกรรมจัดฟัน
 • จัดฟันแบบโลหะติดแน่น
 • จัดฟันแบบถอดได้ ไม่เห็นเครื่องมือ
 • อุดฟัน
 • ครอบฟันและสะพานฟัน
 • รักษารากฟัน
 • รากฟันเทียม
 • ฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์
 • ทันตกรรมความงาม
 • ผ่าตัดถอนฟันคุด
 • ทัตกรรมป้องกัน
 • ทันตกรรมเด็ก


 • ทันตกรรมจัดฟัน

  รายละเอียด


  จัดฟันแบบโลหะติดแน่น

  รายละเอียด


  จัดฟันแบบถอดได้

  รายละเอียด


  ครอบฟันและสะพานฟัน

  รายละเอียด


  รักษารากฟัน

  รายละเอียด


  รากฟันเทียม

  รายละเอียด


  ฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์
  รายละเอียด


  ทันตกรรมเพื่อความงาม

  รายละเอียด


  ผ่าตัดถอนฟันคุด

  รายละเอียด


  ทันตกรรมป้องกัน

  รายละเอียด


  ทันตกรรมเด็ก

  รายละเอียด

  D E N T A C A R E   C L I N I C

  เดนต้าแคร์ คลินิก
  1010/18-20 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

   02-2357755, 02-6338877, 086-3044545
   dentacareclinic@hotmail.com

   Line ID: denta.ch

  Copyright 2024.  All rights reserved.