Blank Template for Bootstrap

จัดฟันแบบถอดได้ ไม่เห็นเครื่องมือ

Card image cap

เป็นเครื่องมือแบบใหม่ในการจัดฟัน ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟันให้มีความสวยงามและเหมาะสมได้ โดยเครื่องมือจัดฟันชนิดนี้จะมีความใสและสามารถถอดออกได้เมื่อต้องการ โดยทันตแพทย์จะทำการเปลี่ยนเครื่องมือให้ตามแผนการรักษา

คุณประโยชน์ของการจัดฟันแบบ Invisalign
 • ไม่เป็นที่สะดุดตา เพราะมีความใสสังเกตุเห็นได้ยาก
 • สามารถถอดออกได้ ง่ายในการรับประทานอาหารและการทำความสะอาด
 • ไม่มีวัสดุที่สามารถติดเศษอาหารและคราบสกปรกซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุ
 • การเรียงตัวของฟันที่เหมาะสมและถูกต้องช่วยให้มีสุขภาพเหงือกที่ดี

หมายเหตุ การจัดฟันแบบ Invisalign ไม่สามารถทำได้ในทุกกรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้รักษา

ขั้นตอนการรักษา
 1. ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและพิจารณาความเหมาะสม
  • ทันตแพทย์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญการจัดฟันแบบ Invisalign จะทำการตรวจและวางแผนการรักษา
  • การจดบันทึกข้อมูล การเอ๊กซเรย์และการพิมพ์ปากเพื่อการศึกษา
 2. ขั้นตอนการจัดทำเครื่องมือ
  • การทำ CT scan (Computed Tomography หรือ CAT scan) ช่วยให้การผลิตเครื่องมือมีความถูกต้องสูงสุด
  • การใช้โปรแกรม CAD (Computer Aided Design) ช่วยในการวางแผนการเคลื่อนตัวของฟัน
  • หลังจากนั้นทันตแพทย์จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ก่อนทำการสรุปแผนการรักษาและเริ่มการผลิตอุปกรณ์จัดฟัน
  • เครื่องมือจัดฟัน Invisalign จะใช้เทคโนโลยี stereolithography (SLA) ในการสร้างแบบฟัน
  • การผลิตอุปกรณ์จัดฟันที่มีความพอเหมาะกับผู้เข้ารับบริการนั้นๆ
 3. การใส่เครื่องมือ
  • ทันตแพทย์จะทำการใส่เครื่องมือและตรวจดูความพอดี
  • การเข้าพบทันตแพทย์ตามที่นัดหมายเพื่อการปรับอุปกรณ์และการตรวจความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของการรักษา
  • การเปลี่ยนชิ้นอุปกรณ์เมื่อผู้เข้ารับบริการมีตำแหน่งฟันที่เหมาะสมตามแผนการรักษา ซึ่งการเปลียนอุปกรณ์จะดำเนินตามแผนการรักษาจนกว่าจะเสร็จสิ้น

หมายเหตุ จำนวนของเครื่องมือที่ใช้ทั้งหมดในการจัดฟันจะขึ้นอยู่แต่ละบุคคลซึ่งมีลักษณะและปัญหาการเรียงตัวของฟันที่แตกต่างกัน

ผู้เข้ารับการจัดฟันอาจมีความรู้สึกปวดหรือไม่สะดวกสบายในระยะแรกของการจัดฟันซึ่งจะหายได้เองเมื่อร่างกายสามารถปรับตัวกับเครื่องมือจัดฟันที่ใส่แล้ว โดยอาการปวดสามารถแก้ไขเบื้องต้นด้วยการรับประทานยาแก้ปวด เช่น Ponstan ได้

การดูแลรักษาสุขภาพฟันและอุปกรณ์การจัดฟัน
 • เพื่อสุขอนามัยที่ดี ควรดูแลความสะอาดฟันและเครื่องมือจัดฟันอย่างถูกวิธี
 • ควรทำตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด ทั้งด้านการทำความสะอาดและวิธีการใช้ไหมขัดฟันและการแปรงฟันอย่างถูกวิธี


D E N T A C A R E   C L I N I C

เดนต้าแคร์ คลินิก
1010/18-20 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 02-2357755, 02-6338877, 086-3044545
 dentacareclinic@hotmail.com

 Line ID: denta.ch

Copyright 2024.  All rights reserved.