Blank Template for Bootstrap

นโนบายความเป็นส่วนตัว

ทางบริษัทฯ มีความคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเราเป็นอย่างมาก ดังนั้น เราจึงจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ตามที่ระบุไว้ดังนี้เท่านั้น
การปกป้องดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่านเปรียบเหมือนความไว้วางใจที่ท่านมีให้เรา และเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเสมอมา ดังนั้นเราจึงจะขอใช้เพียงข้อมูลบางส่วนของท่านอันได้แก่ ชื่อ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องข้อง เฉพาะที่สอดคล้องกับนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้กำหนดไว้ ทั้งนี้เราจึงจะเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อจำเป็นเท่านั้น และจะเก็บข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกรรมของเรากับท่าน
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้นั้น จะถูกใช้เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อเท่านั้น อันได้แก่
  • ชื่อ
  • ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า
  • ที่อยู่อีเมล์
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือ
ทางบริษัทฯไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับบุคลภายนอกหรือองค์กรอื่นๆ หรือยอมให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมรู้เห็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้เก็บรวบรวมไว้โดยเด็ดขาด
หากท่านมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆ ทางเรายินดีน้อมรับทุกความคิดเห็นของท่าน โปรดส่งข้อความมาที่ dentacareclinic@hotmail.com  หรือติดต่อเราได้ที่...

Denta Care Clinic

1010/18-20  ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 02-2357755, 02-6338877, 02-2358938-9

D E N T A C A R E   C L I N I C

เดนต้าแคร์ คลินิก
1010/18-20 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 02-2357755, 02-6338877, 086-3044545
 dentacareclinic@hotmail.com

 Line ID: denta.ch

Copyright 2024.  All rights reserved.