Blank Template for Bootstrap

ทันตกรรมจัดฟัน

Card image cap

การจัดฟันเป็นทันตกรรมสาขาหนึ่ง ซึ่งให้ความสำคัญกับการเรียงตัวของฟัน เนื่องจากฟันที่เรียงอย่างไม่เป็นระเบียบนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อรูปหน้า ประสิทธิภาพและวิธีการบดเคี้ยว และความสะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดฟัน ซึ่งปัญหาต่างๆที่ควรเข้ารับการจัดฟันมีดังนี้

 • ฟันเก (Over Crowding)
 • ภาวะสบลึก (Deep overbite)
 • ภาวะสบเปิดหรือการสบฟันหน้าไม่สนิท (Open bite)
 • ขากรรไกรบนยื่น (Overjet)
 • ขากรรไกรล่างยื่น (Under-bite)
 • การสบฟันแบบไขว้ (Cross-bite Occlusion)
 • ช่องว่างระหว่างฟัน

อาการต่างๆที่เป็นสัญญานเตือนว่าควรเข้ารับการรับคำปรึกษาด้านการจัดฟันมีดังนี้
 • การหลุดของฟันน้ำนมที่เร็วหรือช้าผิดปกติ
 • ความลำบากในการกัดหรือบดเคี้ยว
 • การหายใจทางปาก
 • กรณีมีฟันซ้อน เก หรืออยู่บนผิดตำแหน่ง
 • กรณีที่มีเสียงของขากรรไกรหรือมีการเลื่อนของขากรรไกร
 • การกัดเพดานปากหรือกระพุ้งแก้มบ่อยๆ
 • การสบฟันที่ผิดปกติหรือไม่สามารถสบฟัน
 • กรณีมีขากรรไกรและฟันที่ผิดปกติ ไม่เหมาะกับรูปหน้า

คุณประโยชน์ของการจัดฟันในวัยเด็ก

การเข้ารับคำปรึกษาด้านการจัดฟันตั้งแต่วัยเด็กจะช่วยให้ทันตแพทย์สามารถประเมินผลได้อย่างชัดเจน และสามารถเริ่มการรักษาเมื่อถึงวัยอันสมควร

 • ช่วยให้ทันตแพทย์สามารถกำหนดและควบคุมการเติบโตของกระดูกขากรรไกร
 • ช่วยให้สามารถกำหนดความกว้างของแนวฟันได้
 • ช่วยให้ทันตแพทย์สามารถกำหนดตำแหน่งที่ต้องการให้ฟันแท้ขึ้นได้
 • ช่วยแก้ปัญหาการกลืนน้ำลายหรือการออกเสียงที่ผิดปกติ
 • ช่วยเพิ่มความมั่นใจในตนเอง
 • ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาฟันคุด

การจัดฟันสามารถทำได้ในทุกวัย เพียงแต่เมื่อมีอายุที่มากขึ้นปัจจัยในการเคลื่อนตัวของฟันจะแตกต่างไป และอาจต้องเข้ารับการรักษาวิธีอื่นๆร่วมด้วย


D E N T A C A R E   C L I N I C

เดนต้าแคร์ คลินิก
1010/18-20 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 02-2357755, 02-6338877, 086-3044545
 dentacareclinic@hotmail.com

 Line ID: denta.ch

Copyright 2024.  All rights reserved.