Blank Template for Bootstrap

อุดฟัน

Card image cap

การอุดฟันเป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่มีฟันผุหรือบิ่น โดยทันตแพทย์จะทำการซ่อมแซมบริเวณนั้นด้วยวัสดุอุดฟันต่างๆ เช่น วัสดุ อมัลกัม และวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน

 • การให้ความรู้ด้านทันตกรรมและการจัดการพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
 • การดูแลและติดตามการขึ้นของฟัน
 • การตรวจสุขภาพช่องปากและฟันอย่างสม่ำเสมอ
 • การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับเด็ก
 • การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์
 • การทำความสะอาดและขัดฟัน
 • การบูรณะและการอุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
 • การเคลือบหลุมร่องฟันสำหรับฟันแท้
 • เครื่องมือคงสภาพฟัน (Space maintainer) และเครื่องมือขยายช่องว่าง (Space regainer)
 • การรักษารากฟันสำหรับฟันน้ำนมและการทำครอบฟันสแตนเลส

ประเภทของการอุดฟัน

การอุดฟันโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามชนิดของวัสดุที่ใช้ดังนี้

 • การอุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม
 • การอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน

ศูนย์ทันตกรรมของเราเลือกใช้ 3M ESPE Filtek ในการอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน เนื่องจากเป็นที่ยอมรับด้านนาโนเทคโนโลยี ซึ่งมีประสิทธิภาพและความแข็งแรงสูงในการอุดฟัน

คุณสมบัติของ 3M ESPE Filtek

 1. เนื่องจากประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กจึงให้ความเงางามและการเกาะยึดที่ดี
 2. มีความแข็งแรงและทนทานสูงแม้ใช้ในฟันกรามที่ต้องรับแรงบดเคี้ยว
 3. สามารถใช้ในงานอุดฟันแบบง่ายๆจนถึงซับซ้อน สามารถปรับแต่งผสมสีให้มีความสวยงามใกล้เคียงกับสีของฟันตามธรรมชาติมากที่สุด
 4. มีระดับการหดตัวต่ำจึงช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการเสียวฟันของผู้ป่วย
 5. ให้ความใสสว่างจึงช่วยให้แลดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
 6. คุณสมบัติเฉพาะที่ได้รับจากการพัฒนาด้วยนาโนเทคโนโลยีจึงทำให้การอุดฟันที่ได้มีประสิทธิภาพการทำงานสูง

นำข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของ 3M ESPE

การอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน

ขั้นตอนการอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน

 1. ขั้นการตรวจวินิจฉัยและการกรอฟันที่ผุออก
  • เนื้อฟันที่ผุและติดเชื้อได้รับการกรอทิ้งไป
  • การเตรียมพื้นที่ฟันเพื่อการอุด
 2. ขั้นตอนการอุดฟัน
  • ทันตแพทย์จะทำการใส่วัสดุเรซินสีเหมือนฟัน สลับกับการฉายแสงให้วัสดุแข็งตัวเป็นชั้นๆ
  • หลังจากได้รับการอุดเต็มพื้นที่แล้ว ทันตแพทย์จะทำการกรอแต่งให้ได้รูปร่างที่เหมาะสมตามต้องการ
  • ทันตแพทย์จะทำการขัดวัสดุให้มีความเงางามดูเป็นเนื้อเดียวกันกับฟันตามธรรมชาติ

อาการที่อาจเกิดขึ้นได้หลังการรักษา

โดยทั่วไป การอุดฟันหรือการเปลี่ยนวัสดุอุดนั้นสามารถทำได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ในเวลาสั้นๆ ดังนั้นอาการต่างๆ เช่น การเสียวฟันหลังการรักษาจึงเกิดขึ้นได้น้อยมาก

การอุดฟันสามารถทำและเสร็จภายในวันเดียว แต่สำหรับกรณีทีผู้ป่วยมีจำนวนฟันที่ต้องเข้ารับการอุดมากๆนั้น อาจทำได้โดยการทยอยเข้ารับการอุด

การดูแลรักษาหลังได้รับการอุดฟัน

 1. ควรทำความสะอาดด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง การแปรงฟันหลังรับประทานอาหารเป็นการเริ่มวินัยที่ดีในการดูแลสุขภาพปากและฟันซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง
 2. ควรทำความสะอาดด้วยไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 - 2 ครั้ง
 3. ควรใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ก่อนเข้านอนทุกวัน โดยกลั้วน้ำยาบ้วนปากและอมไว้ประมาณ 1 นาที และไม่ควรดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารภายใน 30 นาทีหลังจากนั้น
 4. ควรพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันและเข้ารับการขัดฟันขูดหินปูนเป็นประจำทุก 6 เดือน
 5. ในกรณีที่มีอาการเสียวฟันหรือปวดฟัน หรือมีการแตกและหลุดของวัสดุอุดฟัน ควรเข้าพบทันตแพทย์ทันที

การอุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม

เป็นการนำวัสดุอมัลกัมที่มีสีเทาเงิน ซึ่งมีส่วนประกอบของสารปรอท ในการอุดฟัน

ข้อดี

 1. อายุการใช้งาน – ประมาณ 10-15 ปีหรือมากกว่า
 2. ความแข็งแรง – สามารถรองรับแรงบดเคี้ยวได้
 3. ราคา – จะต่ำกว่าการอุดด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน

ข้อเสีย

 1. ความสวยงาม – เนื่องจากมีสีที่ไม่เหมือนฟันตามธรรมชาติ
 2. การสูญเสียเนื้อฟันมากกว่าที่ควร – เนื่องจากการอุดด้วยอมัลกัมนั้นต้องใช้พื้นที่กว้างเพื่อรองรับวัสดุ
 3. การเปลี่ยนสีของฟัน – วัสดุอมัลกัมอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนสีของเนื้อฟันรอบๆวัสดุอุดให้เป็นสีเทา
 4. อาการแพ้สารปรอทซึ่งเกิดขึ้นน้อยมาก– ประมาณ 1% ของผู้เข้ารับบริการที่มีอาการแพ้สารปรอทที่ผสมในวัสดุอุดอมัลกัม

การอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน

เป็นการนำวัสดุเรซินที่มีสีเหมือนฟันตามธรรมชาติในการอุดฟัน

ข้อดี

 1. มีความสวยงาม – สามารถเลือกสีที่เหมือนฟันได้
 2. มีคุณประโยชน์หลายด้าน – สามารถใช้วัสดุเรซินในการตกแต่งและซ่อมแซมฟันที่บิ่น แตกหรือหักให้กลับมามีรูปร่างดีและมีความสวยงามดังเดิม
 3. สามารถรักษาเนื้อฟันได้มากกว่าการใช้อมัลกัม – เนื่องจากการอุดด้วยเรซินสามารถทำได้ด้วยการกรอเนื้อฟันที่เสียออกเท่านั้น ขณะที่การอุดด้วยอมัลกัมต้องทำการกรอเนื้อฟันมากกว่าที่ผุเพื่อรองรับวัสดุอมัลกัม

ข้อเสีย

 1. อายุการใช้งาน – อาจไม่นานเท่าการใช้วัสดุอมัลกัม
 2. เวลาในการรักษาที่นานกว่า - เนื่องจากวิธีการที่ซับซ้อนกว่า
 3. การแตกของวัสดุ – ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่อุด
 4. ราคา – จะสูงกว่าการอุดด้วยวัสดุอมัลกัม บางครั้งค่ารักษาอาจสูงถึง 2 เท่าเมื่อเทียบกับการอุดด้วยอมัลกัม

D E N T A C A R E   C L I N I C

เดนต้าแคร์ คลินิก
1010/18-20 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 02-2357755, 02-6338877, 086-3044545
 dentacareclinic@hotmail.com

 Line ID: denta.ch

Copyright 2024.  All rights reserved.