Blank Template for Bootstrap

ทันตกรรมป้องกัน

Card image cap

ทันตกรรมป้องกัน เป็นการดูแลรักษาฟันแท้ตามธรรมชาติให้สามารถมีอายุการใช้งานไปตลอดชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก และการดูแลเอาใจใส่สุขภาพฟันของเราให้แข็งแรงตลอดเวลาย่อมนั้นจะต้องดีกว่าการเข้ารับการรักษาหรือการหาวิธีบูรณะหรือการแก้ปัญหาสุขภาพของฟันและช่องปากของเราอย่างแน่นอน ซึ่งกุญแจสำคัญที่แสนจะง่ายดายที่สามารถช่วยให้เราสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาทั้งหมดได้นั้นคือ การดูแลความสะอาดและการควบคุมปริมาณการก่อคราบหินปูนและแบคทีเรียในช่องปาก ซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ที่ก่อให้เกิดปัญหาโรคเหงือกและฟัน

การแปรงฟันและการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการเป็นพื้นฐานและหัวใจสำคัญในการที่จะมีสุขภาพฟันและช่องปาก ซึ่งการนำหลักการและวิธีการทางทันตกรรมต่างๆ จะสามารถช่วยให้เราสามารถป้องกันการเกิดปัญหาในช่องปากได้สะดวกและดียิ่งขึ้น

  • การเคลือบหลุมร่องฟัน สามารถป้องกันการติดของเศษอาหารซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาโรคเหงือกและฟันผุ
  • การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ
  • วิธีการลดการเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ
  • การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการที่เหมาะสม
  • การนำวัสดุเรซินสีเหมือนฟันมาใช้ในการป้องกัน
  • คำแนะนำเกี่ยวกับสุขอนามัยภายในช่องปาก

D E N T A C A R E   C L I N I C

เดนต้าแคร์ คลินิก
1010/18-20 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 02-2357755, 02-6338877, 086-3044545
 dentacareclinic@hotmail.com

 Line ID: denta.ch

Copyright 2024.  All rights reserved.